Hello

 

 

Ta hoi mi co ngu khong?

Ta hỏi Là Đặng Quang Tuấn Lớp 10A1 Truong ThPT Sầm Sơn Có Ngu ko có ngu không?